pravidelná Společenství

Pondělí 17:00 - 17:40 knihovna  - dočasně mimo provoz
  19:00 - 21:00 katecheze pro dospělé
Středa 15:00 - 15:45
16:00 - 16:45
16:00 - 16:45
17:00 - 17:45            
19:00 - 20:00
náboženství 4. a 5. ročník 
náboženství 1. a 2. ročník

zpívání
společenství mladší mládeže
modlitba za nemocné
Čtvrtek od 9:00
17:00 - 18:00
klub seniorů
modlitba rodin (jen 3. čtvrtek v měsíci)
Pátek od 19:00 nepravidelně setkání mládeže

 

Modlitební setkání svatého růžence - v kostele sv. Jana Křtitele - vždy půl hodiny před mší svatou

Klub seniorů

Během školního roku se scházíme ve čtvrtek ráno po mši svaté. Po společné snídani máme různý program, povídání pana faráře, slavení svátků a narozenin, zpívání oblíbených písní, sdílení radostí i starostí a zejména hodně legrace. Jezdíme také na společné výlety a velice rádi uvítáme každého zájemce.

Modlitba rodin

je hodinová adorace

prokládaná písněmi

a spontáními modlitbami

koná se každý 3. čtvrtek v měsíci

v čase 17:00 - 18:00

(mimo prázdniny)

v kostele sv. Jana Křtitele

Živý růženec
Mnozí v naší farnosti jsou zapojeni do modlitebního společenství živého růžence. V naší farnosti se modlíme jeden desátek růžence denně celý měsíc jedno předem určené tajemství. Rádi přivítáme zájemce,kteří nám budou pomáhat s vyprošením milostí zejména pro naši mládež, rodiny a celou farnost.
Kontaktní osobou je nyní
paní Simona Matrasová
e-mail: simmat777@seznam.cz
Hudební skupiny dětí a mládeže

Kantela - hudební skupina vedená s. Dagmar, zkoušky každou středu

Naše mladší hudební skupinky jezdí i na soustředění a sdílejí spolu mnoho radosti nejen z hraní a zpívání.

Mozaika - úplně nejstarší skupina dnes již dospělých, která zkouší 1x za 14 dní v přízemí děkanstkého úřadu

Všechny naše skupinky nahrávají CD, o nahrávky lze požádat s. Dagmar

Společenství mládeže
Setkáváme se jednou nepravidelně asi jednou za měsíc v pátek od 19:00 za přítomnosti otce Andrzeje.
Katecheze dospělých

Během školního roku se scházíme vždy v pondělí po večerní mši svaté (asi v 19 hodin) na faře v místnosti za občanskou poradnou. Věnujeme se blížšímu poznání Bible, občas se díváme na dokumenty s křesťanskou tématikou, slavíme svátky i narozeniny, sdílíme radosti o starosti a společně se modlíme. Setkání probíhá vždy za přítomnosti otce Andrzeje.

Schönstattské hnutí

V naší farnosti jsme mnozí zapojeni do projektu putovní svatyňky.

Projekt putovní svatyňka je pastorační iniciativa mezinárodního Schönstattského hnutí. Panna Maria se vydává na cestu k lidem, k rodinám prostřednictvím putovního obrazu Třikrát podivuhodné Matky a Královny schönstattské. Od roku 1950 putuje obraz Panny Marie po světě. Putuje od rodiny k rodině, z pravidla na třídenní návštěvu v každém měsíci.
Rodina přijímá Pannu Marii v Putovní svatyňce do svého domova. Panna Maria pak šíří kolem sebe atmosféru lásky a učí lásce.

Kontaktními osobami jsou jednotliví průvodci, kteří zodpovídájí za dobrou organizaci okruhu.

V brzké době zde přibydou kontakty na některé z nich.

 

Kontakt

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L. Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.