Farní knihovna

Farní knihovna se nyní stěhuje, bude do odvolání dočasně uzavřena.
 
 
 

Knihovna se nachází v 1.patře ve společenské místnosti Nazaret . Knihy jsou určeny nejen farníkům, ale i široké veřejnosti. Knihovníci mimo správy knižního fondu připravují také jiné činnosti - například farní časopis Hlas na poušti, občasné sobotní čtení a jiné. Již brzy se dozvíte podrobnosti na samostatných webových stránkách knihovny, kde naleznete také archiv farního časopisu Hlas na poušti a další zajímavé informace.

Ke stažení nabízíme

Seznam knih v knižním fondu k 1.5. 2018

V současné době jsme zařadili mnoho darovaných knih a knižní fond se tak rozrostl, v blízké době budeme seznam knih aktualizovat.

Lektoři

Pod vedením MUDr. Antonína Petráčka zajišťují lektorskou službu při nedělních bohoslužbách ve Dvoře Králové nad Labem.
 
Aktuální čtení www.vira.cz/nedelni-liturgie
 
 
 
Ostatní bohoslužby ve Dvoře Králové n. L. zajišťuje s. Václava, rozpis je vždy na nástěnce v kostele.
Ve filiálních kostelích je možné obrátit se na otce Andrzeje.
Ministranti
se scházejí podle potřeby.
V případě zájmu o zapojení se do služby kontaktujte otce Andrzeje.

KVĚTINOVÁ VÝZDOBA

Rozpis služeb 2020

Náplň služby:

na neděli vyzdobit kostel květinami

uklidit vázy, staré květiny

v průběhu týdne se o květiny starat

(zaléváním lze někoho pověřit)

 

Zájemci se mohou hlásit u s. Václavy

Kontakt

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L. Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.