Obce patřící do farnosti

Dvůr Králové nad Labem, Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Horní Dehtov, Dolní Brusnice, Doubravice, Dubenec, Hřibojedy, Hvězda, Chotěborky, Choustníkovo Hradiště, Kladruby, Kocbeře, Kohoutov, Kuks, Lanžov, Lhotka, Libotov, Lipnice, Litič, Mířejov, Nemojov, Nouzov, Nové Lesy, Filířovice, Řečice, Sedlec, Slotov, Stanovice, Starobucké Debrné, Trotina, Třebihošť, Velehrádek, Vilantice, Vítězná  (Kocléřov, Komárov, Hájemství, Huntířov, Záboří), Velký Vřešťov, Vyhnánov, Zálesí, Zboží, Žireč

Každý z nás má co dát Bohu i druhým lidem.

Pokud se chcete aktivně zapojit do života naší farnosti, nabízíme zde několik možností.

LEKTOŘI

 

KAŽDÝ, kdo se cítí být k této službě povolán,

může se přihlásit u MUDr. Antonína Petráčka,

který vám také sdělí bližší podrobnosti.

 

 

 

 

 

KVĚTINOVÁ VÝZDOBA

Služby - ke stažení - 2019

Zájemci o květinovou službu

se mohou hlásit u sestry Václavy

 

 

 

 

Ministranti

Uvítáme další zájemce 
z řad dětí i dospělých
pověřená osoba: Jan Langfelner
e-mail: langfej@gmail.com

 

 

NÁBOŽENSTVí

Výuka náboženství probíhá
každou středu školního roku
 
 

vede s. Doubravka

 

2. třída

16:00 - 16:45

 

5.třída 

15:00 - 15:45

 
 

hudební skupiny

pod vedením s. Dagmar:

Klíčky a Kantela
 
mládež:
Mozaika
 

Farní knihovna

Dočasně uzavřena z důvodů stavebních úprav.
 
kontakt na knihovníka
 
Miroslav Šmíd
 
Také v knihovně uvítáme pomoc,
lze se podílet na půjčování knih,
příspívání do časopisu Hlas na poušti,
pomoc při různých aktivitách
i při tvorbě webu.
 
 
 
 

ŽIVÝ RŮŽENEC

je veden  paní Matrasovou,

která službu převzala

od paní Magáňové

Připojte se k modlitbě růžence

jedním desátkem denně

Kontakt

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L. Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.