Program pravidelných bohoslužeb

 
Vzhledem k uvolnění vládních opatření jsou slouženy pravidelné mše svaté 
v kostele svatého Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem

 

neděle v 8:00 a v 9:30

pondělí, středa, pátek od 18:00

úterý, čtvrtek, sobota od 8:00

 

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY jsou slouženy také pravidelně

v 8:00 v Chotěborkách

v 18:00 v Choustníkově Hradišti

 

v Lanžově v sobotu s nedělní platností od 18:00

(mše svaté v Žirči jsou do odvolání slouženy pouze pro klienty a zaměstnance DSJ, veřejnosti nejsou přístupné) 

 

Prosíme i nadále o dodržení hygienických pravidel:

- nechodit do kostela s respiračními potížemi

- mít zakrytá ústa a nos rouškou, šátkem apod. – vyjma okamžiku přijetí Eucharistie

- v kostele je připravena dezinfekce na ruce

- dodržet odstup od ostatních 2 metry – vzdálenost se netýká osob, které spolu žijí ve společné domácnosti

- při bohoslužbě vynecháváme podávání rukou na znamení pokoje

- sv. přijímání se podává na ruku

 

 

 

Nadále platí dispenz diecézního biskupa od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě pro všechny věřící. 

Fyzickou neúčast je možno nahradit domácí bohoslužbou slova a duchovním svatým přijímáním

 nebo sledováním bohoslužeb on-line, až do 7. 6. 2020. 

Tuto možnost je vhodné upřednostnit u ohrožených skupin věřících.

 

Rozhodnutím diecézního biskupa splňuje věřící účastí na kterékoliv bohoslužbě v týdnu

 nedělní povinnost účasti na mši svaté.

Národní úmysl

apoštolátu modlitby

květen 2020

Za kněze, řeholníky a řeholnice. Ať je na přímluvu sv. Radima dostatek Božích služebníků i dalších lidí, kteří rádi nasazují svůj život pro Krista a službu druhým.

Nabídka pomoci v období stavu nouze

čtěte zde

Duchovní krizová pomoc po telefonu

 
 

Prohlídka věže a kostela

Zájemci si mohou prohlédnout jedinečný kostel v Evropě, který se dochoval v původní podobě z 15. století.

Součástí prohlídky je také návštěva

Rukopisné kobky.

Prohlídky během roku:

září - červen na objednání

mailem klicdk@centrum.cz

nebo tel.: 602 561 204

případně webový odkaz zde

Slovo 

P. Andrzeje Deniziaka MSF 
dopis farníkům ke stažení: 
   VELIKONOCE 2020.pdf

Aktuálně

16.05.2020 20:32
V pondělí 25.5. 2020 se po mši svaté můžeme znovu sejít ve společenství katecheze...
16.04.2020 13:50
Přidali jsme na web rozpis služeb květinové výzdoby. Ke stažení je nyní také zde rozpis květiny...
28.03.2020 08:23
Biskup Jan Vokál vydal Pastýřský list o slavnosti Zvěstování Páně dne 25. 3. 2020 Přečíst si ho...
21.03.2020 12:34
Dopis od Ludmily Terezie Cinerové k misijní neděli ke stažení ZDE
15.03.2020 20:24
Rozhodnutí otce biskupa Jana Vokála ze dne 12.3....
14.03.2020 20:35
Farnost nabízí pomoc všem potřebným, zejména při zajištění nákupů. V případě obtíží s obstaráváním...
11.02.2020 05:08
U příležitosti světového dne nemocných 11. 2. od 14:00 do 17:00 zveme k tiché modlitbě do kostela...
1 | 2 | 3 | 4 >>

Kontakt

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L. Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.